I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מידע שימושי

קישורים רלוונטיים

קישורים רלוונטיים

 

 

 

אתרי מרכזי מצוינות:

כל אחד מ-16 מרכזי המצוינות מקים אתר אינטרנט משלו, בו מופיעים בין השאר מידע מפורט על חברי המרכז, המחקר המבוצע במרכז ופרטי קשר.

 

ועוד מספר מרכזים בתהליך הקמה של אתר אינטרנט:

 

  • משפט אמפירי

 

אתרים רלוונטיים לחוקרים:

 

 

משרדי ממשלה:

 

 

מידע ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו"ל ועל השתלבות כסגל אקדמי בארץ: