I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

חינוך וחברת המידע החדשה

חינוך וחברת המידע החדשה

למידה בחברה מרושתת: יצירה משותפת של ידע בקהילות למידה בעלות יכולות טכנולוגיה משופרות

חוקרים ומוסדות שותפים:

בראש קבוצת החוקרים, שנבחרה להקמת מרכז המצויינות LINKS, עומדת פרופ' יעל קלי מאוניברסיטת חיפה, ולצידה שותפים חוקרים מאוניברסיטת חיפה, מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
 

מנהלת מדעית: פרופ' יעל קלי, חינוך, אוניברסיטת חיפה

 

מנהלת היחידה: גב' דבי הוק-טגליכט

 

מנהל מערכות מידע: מר יניב דובובסקי

 

חברי ההנהלה המדעית:
 

 • פרופ' יעל קלי, חינוך, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' דני בן צבי, חינוך, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' שיזף רפאלי, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' וייס פטריס, ריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' עמית שכטר, תקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
   

חברים נוספים במרכז:
 

 • ד"ר אילת ברעם-צברי, חינוך בטכנולוגיה ומדעים, הטכניון
 • פרופ' נלי אליאס, תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' ניבה אלקין-קורן, משפטים, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר דפנה רות רבן, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר איריס טבק, חינוך, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' מיכל ירושלמי, החוג לחינוך מתימטי, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר אורן צוקרמן, בית ספר סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה
   

חוקרים חדשים:

2013-14:

 • ד"ר שרית ברזילי, אוניברסיטת חיפה, אחרי לימודים באוניברסיטה העברית.
 • פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, חזר מאוניברסיטת Penn State
 • ד"ר אורן גולן, אוניברסיטת חיפה, חזר מאוניברסיטת נורת'ווסטרן

 

מחקר המרכז

 

מרכז המצוינות LINKS (למידה בחברה מקושרת) מאחד מומחים מתחומי החינוך, התקשורת, ניהול הידע, המשפטים, הסוציולוגיה והאנתרופולגיה, מדעי הבריאות וממשקי אדם-מכונה, במטרה ליצור מאסה קריטית של מחקר, שיוביל לשינוי פרדיגמתי בחקר החינוך בסביבות משולבות טכנולוגיה, ותכין את הדורות הבאים לדרישות חברת המידע החדשה.   

 

מרכז LINKS מתמקד במחקר של למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה, בין אם אלו קהילות המתהוות באופן ספונטני תוך שימוש בכלים טכנולוגיים זמינים לכל, ובין אם אלו קהילות שעושות שימוש בכלים טכנולוגיים ייעודיים לתגבור ההוראה והלמידה. חוקרי LINKS זיהו שלושה תחומים עיקריים במחקר של למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה שלהם פוטנציאל להניב תוצאות מחקריות חדשניות: א) מחקר הדרכים בהן מתפתחים ידע והבנה בקהילות למידה, ב) מחקר הדרכים בהן קהילות למידה מתוגברות טכנולוגיה מפתחות וחולקות נורמות ופרקטיקות משותפות, ג) מחקר הדרכים בהן הטכנולוגיה מאפשרת למידה בקרב קהילות מגוונות תוך מתן מענה לשונות בין ובתוך הקהילות. חוקרי LINKS ישתפו פעולה על מנת לייצר מחקר פורץ דרך בכל אחד מהתחומים הללו ובממשקים ביניהם.

 

התרומה לקהילה הינה חלק בלתי נפרד מייעוד המרכז והיא תבוא לידי ביטוי בהערכת הפערים הדיגיטליים בקרב הקהילות הנחקרות, ביישום ובהערכה של טכנולוגיות למידה ומשחק בבתי הספר ובמתן הזדמנות להתפתחות מקצועית של אנשי הוראה והדרכה בשיתוף משרד החינוך. בנוסף, יובילו אנשי המרכז פעילויות ממוקדות בקהילות ממודרות, אשר ישפיעו באופן ישיר על בני נוער בפריפריה ובסביבות מעוטות יכולת.

 

דוא"ל ליצירת קשר: links@edtech.haifa.ac.il

 

לאתר המרכז: http://www.links.org.il/en