I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

ועדות וצוותים

הקרן הלאומית למדע

הקרן הלאומית למדע

הקרן הלאומית למדע

 

הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי כיום התומך במחקר הבסיסי במדינת ישראל. מענקי המחקר של הקרן ניתנים על בסיס תחרותי, על פי מדדי מצוינות מדעית. 
 

פרופ' בנימין גיגר, יו"ר ההנהלה האקדמית, הקרן הלאומית למדע. ד"ר לביולוגיה ממכון ויצמן. בין תפקידיו בעבר: דיקן ביה"ס פיינברג לתואר שני במכון ויצמן, מייסד וראש המחלקה לביולוגיה מולקולארית, ודיקן הפקולטה לביולוגיה.

 

ד"ר תמר יפה מיטווך, מנכ"ל הקרן הלאומית למדע. ד"ר לפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן.

 

ד"ר אלה פייר, מנהלת תוכנית מרכזי מצוינות בקרן הלאומית למדע. בעבר מנהלת פיתוח בחברות ביוטכנולוגיה. ד"ר לביוכימיה מאוניברסיטת תל-אביב.

 

לאתר הקרן לחצו כאן