I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

היקום הקוונטי: חלקיקים ואסטרו-חלקיקים

היקום הקוונטי: חלקיקים ואסטרו-חלקיקים

היקום הקוונטי

 

חוקרים ומוסדות שותפים:
 

קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' יוסף ניר ממכון ויצמן למדע, ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב ומהטכניון.
 

מנהל מדעי:
 

 • פרופ' ניר יוסף, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע
   

חברי ההנהלה המדעית:

 • פרופ' ניר יוסף, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' עוז ירון, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' אליעזר רבינוביץ', מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' שלומית טרם, פיסיקה, הטכניון
 • פרופ' אלי וקסמן, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע
   

חברי ועדת ההיגוי של המרכז:

 

 • פרופ' יעקב בקנשטיין, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' ארז עציון, פיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' ניר יוסף, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' עוז ירון, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' אליעזר רבינוביץ', מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' יעל שדמי, פיסיקה, הטכניון
 • פרופ' שלומית טרם, פיסיקה, הטכניון
 • פרופ' אלי וקסמן, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' מירב אביב-גורן

 

חברים נוספים במרכז:
 

 • פרופ' הלינה אברמוביץ, פיזיקת חלקיקים, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' עופר אהרוני, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' אהוד בכר, פיסיקה, טכניון
 • פרופ' אהוד דוכובני, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' אבישי גל-ים, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' עמית גבעון, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' ניסן יצחקי, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' זוהר קומרגודסקי, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' תומר וולנסקי, פיזיקת חלקיקים, אוניברסיטת תל-אביב

 

חוקרים חדשים:

2013-14:

 • ד"ר שקמה ברסלר, מכון ויצמן למדע, אחרי פוסט-דוקטורט במכון ויצמן למדע
 • ד"ר רן בודניק, מכון ויצמן למדע, חזר מאוניברסיטת קולומביה

2014-2015

 • ד"ר כפיר בלום, מכון וייצמן, אחרי פוסט-דוקטורט באוניברסיטת פרינסטון
 • ד"ר עמית סבר, אוניברסיטת תל-אביב, אחרי פוסט-דוקטורט באוניברסיטת פרינסטון

2015-2016

 • ד"ר ישי פומרנץ, אוניברסיטת תל-אביב, אחרי פוסט-דוקטורט אוניברסיטת אוסטין בטקסס
 • ד"ר שלמה רזמט, טכניון, חזר אחרי פוסט-דוקטורט מאוניברסיטת פרינסטון

2016-2017

 • ד"ר מיכאל סמולקין, האוניברסיטה העברית, חזר ממרכז ברקלי לפיזיקה תיאורטית בקליפורניה

2017-2018

 • ד"ר אריק קופליק, האוניברסיטה העברית, חזר מאוניברסיטת קורנל, ניו יורק - תאריך התחלה 1.10.2017
 • ד"ר יונית הוכברג, האוניברסיטה העברית, חזרה ממרכז ברקלי לפיסיקה תיאורטית בקליפורניה - תאריך התחלה  1.10.2017

 

המחקר במרכז:

ההבנה שלנו את חוקי הטבע היסודיים ומבנה היקום מושתתת כיום על שתי אבני בניין נפרדות: יחסות כללית, התיאוריה הקלסית של גרביטציה, והמודל הסטנדרטי של האינטראקציה החזקה, החלשה והאלקטרומגנטית. שתי התיאוריות מסבירות בהצלחה מידע ניסיוני עשיר בנתונים, אבל מספר שאלות יסודיות נותר ללא מענה: מהו המנגנון של שבירת הסימטריה האלקטרו-חלשה? ממה עשוי החומר האפל? מהי האנרגיה האפלה? מהו מקור היסודות הכבדים ביקום? החתירה למציאת תשובות לשאלות אלה ואחרות נכנסה עכשיו לתקופה מרתקת: ניסוי ה-LHC חוקר סקאלות אנרגיה גבוהות יותר משנחקרו אי פעם; חיפושים אחר החומר האפל נעשים רגישים לקצב אינטראקציה קטן מאי פעם; וטלסקופים שאוספים שליחים חדשים מרחבי היקום, ופותחים בכך תחומי רגישות חדשים, החלו לפעול. במקביל לכך, התפתחויות תיאורטיות, דוגמת הולוגרפיה, פותחות נתיבים חדשים ללמוד ולקשר בין בעיות הנראות מאוד שונות זו מזו בפיסיקה, החל משבירת הסימטריה האלקטרו-חלשה התורות בעלות צימוד חזק, דרך  ריתוק על ידי צבע (color confinement) ועד לחידת האוניטריות של חורים שחורים. הנתונים העתידים להגיע מניסויים בתורת החלקיקים ובאסטרופיסיקה, והשיח המרתק בין תורת החלקיקים, גרביטציה, קוסמולוגיה, אסטרופיסיקה ותורות מיתר, הם הבסיס לעבודת המחקר, ניסיונית ותיאורטית, של מרכז זה, ועשויים להוביל לפריצות דרך משמעותיות בלימוד פיסיקה יסודית בכל סקאלות המרחק, מהמרחק הזעיר בין חלקיקים יסודיים ועד ליקום כולו.

 

ליצירת קשר: meyrav.g@weizmann.ac.il

 

לאתר המרכז: http://www.weizmann.ac.il/icore/quantum_universe/