I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מידע שימושי

גיוס חוקרים חדשים למרכזים

גיוס חוקרים חדשים למרכזים

מרכזי המצוינות מגייסים חוקרים חדשים ומעולים שיצטרפו לצוותי המחקר

על המועמדים להגיש בקשה להיות חברים חדשים במרכז המצוינות ובמקביל להתקבל כחברי סגל בכיר במשרה אקדמית תקנית באחד המוסדות השותפים במרכז המצוינות (בהתאם להליכים המקובלים באותו מוסד). להלן הודעות מרכזי המצוינות ופרטי הקשר

 

 

 עדכניים:

 

מרכז המצוינות                                                 מודעת הגיוס
  קול קורא לגיוס חבר/ת סגל - LINKS- למידה בחברת המידע
המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים  (קול קורא לדוקטורנטים/ות)
אסטרופיזיקה: מהמפץ הגדול לפלנטות

 

קודמים:

 

מרכז המצוינות מודעת הגיוס
ביולוגיה מבנית של התא
חינוך וחברת המידע החדשה
משפט אמפירי
המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים
היקום הקוונטי: חלקיקים ואסטרו-חלקיקים
ביולוגיה מבנית של התא – ביופיזיקה וטכנולוגיות רפואיות
גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות חיות