I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

אסטרופיסיקה

אסטרופיסיקה

אסטרופיסיקה: מהמפץ הגדול לכוכבים

 

חוקרים ומוסדות שותפים: 
 

קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' צבי פירן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב, מהטכניון וממכון ויצמן למדע.
 

מנהל מדעי:
 

 • פרופ' צבי פירן, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
   

חברי ההנהלה המדעית:
 

 • פרופ' צבי פירן, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' עודד אהרונסון, מרכז למדעים פלנטריים, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' אבישי דקל, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' דן מעוז, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' עדי נאסר, פיסיקה, הטכניון
   

חברים נוספים במרכז:
 

 • פרופ' אלכסנדר טל, פיזיקת מצב מוצק, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' צבי מזא"ה, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • ד"ר אהוד נקר, בית ספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
 • ד"ר ערן אופק, פיזיקת חלקיקים ואסטרופיסיקה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' סרי ראם, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' ניר שביב, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' עמיאל שטרנברג, המחלקה לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה, אוניברסיטת תל-אביב
   

חוקרים חדשים:

2013-14:

 • ד"ר חגי פרץ, הטכניון, חזר מאוניברסיטת הארוורד
 • ד"ר בועז כץ, מכון ויצמן, חזר מפרינסטון


לאתר מרכז המצוינות לחץ כאן